Kontakt:

Kominárstvo - Demčák
Sládkovičova 1301/5
075 01 Trebišov

mobil: 0905 741 378
tel./fax: 056 672 23 63